Przedsiębiorcy: KSeF może zagrażać tajemnicy przedsiębiorstwa i naruszać RODO

Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. Przedsiębiorcy wskazują, że mają się w nim znaleźć m.in. informacje stanowiące ściśle strzeżoną tajemnicę handlową każdego przedsiębiorstwa. Mają też obawy o możliwe naruszenie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Piszą w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich, a ten do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące projektowanego centralnego systemu informatycznego służącego do wystawiania i gromadzenia faktur ustrukturyzowanych, tj. Krajowego Systemu e-Faktur. Został on unormowany ustawą z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Prace nad wdrożeniem systemu nie zostały zakończone. Termin jego wejścia w życie został właśnie przesunięty na 1 lutego 2026 r.

/więcej/