Rozporządzenie wykonawcze do nowelizacji kodeksu pracy

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, posłowie odrzucili wszystkie poprawki Senatu i przyjęli nowelizacje Kodeksu Pracy dotyczącą kontroli trzeźwości i pracy zdalnej. Ustawa teraz czeka na podpis Prezydenta. Znowelizowaną ustawą Minister właściwy ds. zdrowia został upoważniony do wydania rozporządzenia wykonawczego, którego projekt ujrzał światło dzienne 22 grudnia 2022 r. Projekt szczegółowo opisuje warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę i policję badania na obecność alkoholu. To badanie może polegać albo na badaniu wydychanego powietrza, albo na badaniu krwi. Badanie wydychanego powietrza co do zasady przeprowadzane jest przed badaniem krwi.

/więcej/