RPD i UODO wspólnie zadbają o ochronę danych dzieci w internecie

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Rzeczniczka Praw Dziecka zawarli porozumienie na rzecz ochrony danych osobowych dzieci w internecie. Dokument podpisano podczas konferencji „Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci”, która odbyła się w piątek, 26 kwietnia, w Warszawie. Prelegenci dyskutowali o niebezpieczeństwach, na jakie narażone są dzieci i młodzież w internecie oraz o sposobach radzenia sobie z nimi. Badania przeprowadzone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) wskazują, że dzieci spędzają w internecie około pięciu godzin dziennie, a w weekendy o ponad godzinę więcej. Oznacza to, że życie w wirtualnym świecie pochłania w zasadzie większość ich wolnego czasu. Jednocześnie wielu dorosłym wciąż brakuje niezbędnej wiedzy o tym, jakie problemy młodzież może napotkać w internecie. Dane NASK wskazują, że jedna czwarta dzieci padła ofiarą cyberprzemocy.

/więcej/