RPO: Jawny rejestr umów powinien uwzględniać prawo do prywatności pracowników instytucji państwowych

Od 1 lipca 2022 roku jednostki sektora finansów publicznych będą musiały prowadzić jawny rejestr umów, także umów o pracę, w tym o wynagrodzeniu za pracę. RPO sygnalizuje, że zakres informacji zamieszczanych w rejestrze jest zbyt daleko idącą ingerencją w ich sferę prywatności. Prawo do informacji publicznej powinno być realizowane z poszanowaniem prawa do ochrony prywatności oraz danych osobowych.

/więcej/