RPO pyta o ochronę danych w rządowym portalu podatkowym

Obywatel, który zalogował się na swój profil na stronie internetowej www.podatki.gov.pl uzyskał dostęp do szczegółowych danych innego przedsiębiorcy. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta więc o działania w tej sprawie Ministra Finansów i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podkreśla, że skala naruszenia prywatności może być bowiem większa. Rzecznik podjął interwencję w tej sprawie, ponieważ wpłynął wniosek obywatela, skierowany do MF, a także Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wskazał on, że logując się na swój profil na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl, uzyskał dostęp do danych innego przedsiębiorcy. Dostęp osoby nieuprawnionej do danych
Wniosek zawiera zrzuty ekranu wskazujące, że uzyskał dostęp jako osoba nieuprawniona do takich danych, jak np. nr REGON, PESEL i NIP,  imię i nazwisko, data urodzenia, adres, e-mail, nr rachunku i SWIFT. RPO przypomina w tym kontekście, że Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wypowiadał się w zakresie konstytucyjnej ochrony prywatności, która stanowi jeden z podstawowych elementów aksjologii demokratycznego państwa prawnego.

/więcej/