RPO pyta o wyciek danych osobowych z Geoportalu

Z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przez lata wyciekały dane osobowe, na skutek czego można było uzyskać dostęp m.in. do imion, nazwisk i numerów PESEL. Interwencję w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, według którego konsekwencją nieuprawnionego wykorzystania takich danych może być np. kradzież tożsamości czy oszustwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się sprawą, ponieważ wpłynęła do jego biura skarga związana z wyciekiem danych osobowych gromadzonych i realizowanych z wykorzystaniem tzw. serwerów Integracji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) od 6 lipca 2018 r. do 25 lipca 2022 r. Urząd potwierdza naruszenie ochrony danych osobowych w zawiadomieniu opublikowanym na stronie internetowej.

/więcej/