Rząd pracuje nad super bazą danych. RPO i UODO mają jednak zastrzeżenia

Od dłuższego czasu rządzący pracują nad utworzeniem i uruchomieniem tzw. Zintegrowanej Platformy Analitycznej (ZPA), czyli – w założeniu ustawodawcy – rozwiązania teleinformatycznego służącego do prowadzenia analiz wspomagających tworzenie kluczowych polityk publicznych z wykorzystaniem wybranych danych, gromadzonych w rejestrach publicznych. Trzeba przyznać, że opis jest dość zagmatwany. W praktyce wskazuje się, że ZPA usprawnić ma codzienną pracę instytucji publicznych, które nieustannie korzystają z rożnych baz danych. Przepisy umożliwiające utworzenie takiego narzędzia weszły w życie w grudniu 2021 r., a aktualnie rząd pracuje nad rozporządzeniem faktycznie wdrażającym ZPA. Opublikowany projekt przepisów budzi jednak zastrzeżenia wielu podmiotów, a w tym Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Entuzjastami nie są także osoby zajmujące się ochroną danych.

/więcej/