Rządowy projekt w walce przeciw kradzieżom tożsamości

Na niedawnym posiedzeniu Rady Ministrów, rząd zatwierdził projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Celem tej ustawy jest przeciwdziałanie kradzieży tożsamości i ochrona obywateli przed negatywnymi jej skutkami. Jednym z istotnych problemów pozostaje kradzież tożsamości. Na zagrożenia związane z wyciekiem numeru PESEL oraz dowodu osobistego często zwraca uwagę UODO, który zazwyczaj uważa utratę kontroli nad tymi danymi za równoznaczne z wystąpieniem wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności obywateli. Nowy projekt ustawy może to zmienić.

/więcej/