Śmierć już nas nie rozłączy – cyfrowe wskrzeszenie wyzwaniem dla ochrony danych

Sztuczna inteligencja (AI) pozwoli na wskrzeszanie zmarłych, a konkretniej na tworzenie ich cyfrowych imitacji. To kolejne wyzwanie dla ustawodawcy, bo będzie musiał zdecydować, czy takie działanie narusza dobra osobiste lub przepisy o ochronie danych osobowych. Obecnie, z prawnego punktu widzenia, zagadnienie ochrony danych osoby zmarłej i jej prywatności pozostaje nierozwiązane. Wirtualne zmartwychwstanie wcale nie jest już pieśnią przyszłości – jak donoszą media, nauczenie sztucznej inteligencji zachowań zmarłej osoby, możliwe jest już na tym etapie rozwoju AI. Mieszkaniec Szanghaju stworzył cyfrową imitację swojej babci – wygląd sztuczna inteligencja wygenerowała na podstawie starych zdjęć. Sposób mówienia i głos bot zaczerpnął z nagrań rozmów telefonicznych.

/więcej/