Transfer danych do krajów trzecich – czyli dokąd i jak to zrobić?

Zgodnie z RODO, przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe jest pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w jego rozdziale V. Państwem trzecim – w rozumieniu RODO – jest zatem państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator z Polski, który dokonuje transferu danych za granicę musi zatem w pierwszej kolejności ustalić, czy dane te trafiają do kraju, który należy do EOG. W pierwszej kolejności przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego jest dopuszczalne, gdy KE stwierdzi w drodze decyzji, że określone państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony, jak np. Szwajcaria, Kanada czy Argentyna. Jednak co się dzieje w sytuacji, gdy wobec państwa, które nas interesuje nie została wydana decyzja? W takim przypadku trzeba posłużyć się innymi mechanizmami.

/więcej/