TSUE: Organ nadzorczy może nakazać usunięcie danych osobowych – nawet bez wniosku!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał bardzo ciekawy wyrok, w którym orzekł, że krajowy organ nadzorczy (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), może nakazać administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu usunięcie danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, nawet jeżeli osoba, której dane dotyczą o to nie wnioskowała. Sprawa miała swój początek jeszcze w 2020 roku. Wówczas urząd miasta Újpest (dzielnica Budapesztu) zdecydował o przyznawaniu pomocy finansowej swoim mieszkańcom, którzy byli szczególnie narażeni na negatywne skutki pandemii COVID-19. Aby uzyskać pomoc, osoby te musiały jednak spełniać określone warunki. W celu ich weryfikacji, urzędnicy postanowili zwrócić się o udostępnienie danych osobowych mieszkańców do dwóch organów, tj. do węgierskiego skarbu państwa (Magyar Államkincstár) oraz do tzw. organu municypalnego (organu wchodzącego w skład miasta Budapeszt – Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala). Dane zostały udostępnione i obejmowały swoim zakresem podstawowe informacje pozwalające zidentyfikować poszczególnych mieszkańców oraz ich numery zabezpieczenia społecznego. Co ciekawe, urząd miasta pozyskał dane dotyczące również tych mieszkańców, którzy nie wnioskowali o przyznanie pomocy.

/więcej/