UODO: Nie ma zagrożeń dla danych osobowych przy opłatach za autostrady

Obywatele mają wątpliwości co do przetwarzania swych danych w aplikacji umożliwiającej elektroniczną opłatę za przejazd po płatnych drogach – alarmował Rzecznik Praw Obywatelskich. – W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – odpowiedział Rzecznikowi Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych. RPO wskazywał, że według regulaminu aplikacji jedną z jej funkcjonalności jest możliwość uruchomienia przejazdu i rozpoczęcie przekazywania danych geolokalizacyjnych na potrzeby przejazdów płatnych i/lub SENT GEO (w zależności od rodzaju przejazdu) – jako funkcja „Konfiguruj przejazd” i „Rozpocznij przejazd”. Kolejną jest możliwość zakończenia przejazdu i wstrzymanie przekazywania danych geolokalizacyjnych – jako funkcja „Zakończ przejazd”.

/więcej/