UODO po raz kolejny zbadał naruszenie ochrony danych osobowych przez Virgin Mobile

Urząd Ochrony Danych Osobowych stwierdzając naruszenie przepisów RODO, zdecydował o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej w wysokości prawie 1,6 mln. zł na P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, następcę prawnego Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. Organ nadzorczy ponownie zajmował się tą samą sprawą naruszenia przepisów RODO przez tę spółkę i po raz kolejny stwierdził naruszenie przepisów RODO polegające na niewdrożeniu przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o., której następcą prawnym jest P4 Sp. z o.o., odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych za pomocą systemów informatycznych. Systemy te służyły do rejestracji danych osobowych abonentów usług przedpłaconych, a brak zastosowanych w nich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych doprowadził do uzyskania przez osobę nieuprawnioną dostępu do tych danych, a co stanowiło również naruszenie zasady integralności i poufności.

/więcej/