Upadły Getin Noble Bank windykuje frankowiczów, a ci skarżą się do UOKiK i UODO

Getin Noble Bank wzywa frankowiczów do zapłaty rat kredytów, a ci buntują się. Ślą skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twierdzą, że windykacja narusza zbiorowe interesy konsumentów, żądają też usunięcia ich danych osobowych z Bankowej Informacji Kredytowej. Natomiast Związek Banków Polskich uważa, że prawo jest po stronie banku. Getin Noble Bank podejmuje w stosunku do frankowiczów działania windykacyjne i wzywa ich do zapłaty. Nie respektuje przy tym postanowienia sądu o wstrzymaniu obowiązku spłaty rat na czas procesu oraz z zakazu wypowiadania umowy kredytu i umieszczania informacji w BIK. Zdaniem prawników, łamie to prawa kredytobiorców, więc chcą wymusić na banku zaprzestanie tego rodzaju  praktyk. Ślą skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Liczą, że te urzędy „utemperują” zapędy banku. Natomiast bank konsekwentnie utrzymuje, że po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, zabezpieczenie nie może zostać udzielone. Podobnie uważa Związek Banków Polskich.

/więcej/