Upublicznianie wizerunku dzieci z domów dziecka w internecie tylko dla wyższego celu

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dostrzega złożony problem publikacji wizerunku dzieci z domów dziecka w internecie i rozważa wystąpienie w tej sprawie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zdarza się bowiem, że ze względu na brak miejsca w jednym domu dziecka, ośrodki pomocy rodzinie upubliczniają wizerunek dziecka, aby znaleźć mu miejsce w innej placówce. Problem poruszyła w interpelacji poselskiej do ministra rodziny i polityki społecznej (nr 34831) posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Do jej biura poselskiego zwrócił się prowadzący od 10 lat rodzinny dom dziecka. – Ze względu na brak miejsc w instytucjonalnych i rodzinnych domach dziecka, miejskie ośrodki pomocy rodzinie podobno mają wystawiać ogłoszenia na portalach typu Facebook ze zdjęciem dziecka i prośbą o zgłoszenie się domu dziecka dysponującego wolnym miejscem – pisze posłanka Scheuring-Wielgus.

/więcej/