Urząd Ochrony Danych Osobowych oceni, czy Robert Sarna naruszył dane osobowe Kazimierza Karpienki

Urząd Miasta Oleśnicy skierował do Urzędu Ochrony Danych Osobowych pytanie o ocenę zajścia, do którego doszło na marcowej sesji Rady Miasta Oleśnicy. Chodzi o wypowiedź radnego Roberta Sarny /…/ (Radny) Sarna najpierw odczytał imię i nazwisko Kazimierza Karpienki, potem podał imiona jego rodziców, część adresu zamieszkania, zawód, część numeru seryjnego dowodu osobistego oraz część numeru legitymacji, informując o przynależności radnego PiS do PZPR. W tym miejscu jego wypowiedź została przerwana przez przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy Aleksandra Chrzanowskiego, który poinformował Sarnę o możliwym złamaniu RODO.

/więcej/