Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta bez uwzględnienia uwag Prezesa UODO

Ustawa o ochronie sygnalistów została przyjęta przez Sejm RP w dniu 14.06.2024. W toku prac legislacyjnych Prezes UODO podkreślał, że zasady przetwarzania danych osobowych sygnalistów, jak i danych osób, których zgłoszenie dotyczy, powinny być doprecyzowane. Prezes UODO w piśmie do Marszałka Senatu RP wskazał na wątpliwości dotyczące przyjętych przez Sejm przepisów. W szczególności podkreślił, że ustawa nie jest konsekwentna w kształtowaniu praw i obowiązków sygnalistów chcących dokonać zgłoszenia zarówno w trybie imiennym, jak i anonimowym. Ustawa z jednej strony dopuszcza zgłoszenia anonimowe, a z drugiej nie zawiera wystarczająco jasnych wymagań z tym związanych. W związku z powyższym, przewidując, że stosowanie ustawy zrodzić może poważne wątpliwości w praktyce, Prezes UODO wraz z ekspertami Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz powołanego przez PUODO Społecznego Zespołu Ekspertów podjęli inicjatywę pilnego zorganizowania spotkania w tej sprawie, którego celem będzie zidentyfikowanie i omówienie obszarów, które mogą generować największe wątpliwości interpretacyjne.

/więcej/