Uwaga na zagrożenia w cyberprzestrzeni!

Od lat rośnie liczba zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wyzwania związane z atakami cybernetycznymi wzrosły jeszcze mocniej w czasie narastania kryzysu wokół Ukrainy, w szczególności zaś od chwili rozpoczęcia inwazji militarnej Rosji na Ukrainę. W odpowiedzi na aktualne zagrożenia wprowadzony został w Polsce stopień alarmowy ALFA-CRP, a następnie CHARLIE-CRP, który obowiązywał będzie do 15 kwietnia 2022 roku. Od czasu wprowadzenia stopieni alarmowych CRP Zespół CSiRT GOV w ABW notuje zwiększoną ilość zgłoszeń incydentów komputerowych. Spośród najczęściej zgłaszanych incydentów można wskazać kampanie phishingowe, podszywanie się (spoofing), malware, skanowania czy ataki DDoS. Wymienione rodzaje cyberataków stanowią obecnie najpoważniejsze zagrożenia dla sieci i systemów teleinformatycznych.

/więcej/