Uwagi Prezesa UODO do prezydenckiego projektu ustawy o asystencji osobistej

Projekt ustawy o asystencji osobistej wymaga uporządkowania reguł przetwarzania danych osobowych. Prezes UODO przekazał Marszałkowi Sejmu uwagi do projektu. Projektowana ustawa ma stworzyć zasady przyznawania i realizacji usługi asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami w oparciu o indywidualne ustalenia wsparcia potrzebnego do niezależnego życia. Świadczenie usług o asystencji osobistej wymagać będzie przetwarzania danych osobowych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, a także samych asystentów. To nie tylko tzw. dane zwykłe, ale również dane szczególnej kategorii. Dlatego istotną kwestią jest zapewnienie zgodności procesów przetwarzania danych pozyskiwanych dla realizacji usługi asystencji osobistej z RODO.

/więcej/