W całej Polsce wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Co oznacza?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wprowadzeniu w Polsce trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni i jest ściśle powiązane z sytuacją na Ukrainie, wywołaną działalnością sił rosyjskich.

Zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP wprowadził premier Mateusz Morawiecki. Oznacza to podwyższenie poziomu z ALFA-CRP, który obowiązywał do tej pory. Nowy stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59.

CHARLIE-CRP, tak jak pozostałe stopnie CRP, dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni. To trzeci z czterech poziomów, który jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni. Pojawia się również, gdy służby uzyskają wiarygodne informacje o planowanym zdarzeniu tego typu.

W związku z wprowadzonym stopniem organy państwa mają wyznaczonych kilka zadań. Pierwszym z nich jest uruchomienie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa takich systemów. Niezbędny jest też przegląd zasobów, które mogą zostać użyte w przypadku zaistnienia ataku, a także przygotowanie planów zachowania ciągłości działania, gdy atak już nastąpi. Rząd zachęca do zgłaszania nietypowych i niepokojących sytuacji na Policję za pośrednictwem numeru telefonu 112.

/więcej/