Walka z kradzieżą tożsamości. Zastrzeżenie numeru PESEL coraz bliżej

Kradzież tożsamości to wciąż jeden z największych problemów w zakresie ryzyka bezpieczeństwa danych. Projekt w tej sprawie ma pomóc w zgłoszeniu za pośrednictwem m.in. aplikacji mObywatel chęci zastrzeżenia numeru PESEL i w ten sposób ochrony np. przed wzięciem na daną osobę niechcianego kredytu. Projekt zakłada możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Taki rejestr zastrzeżeń ma prowadzić minister właściwy ds. informatyzacji w systemie teleinformatycznym. Jego celem ma być m.in. zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do rejestru; zapewnienie integralności danych czy przeciwdziałanie uszkodzeniom tego systemu. W rejestrze mają być gromadzone dane dotyczące: numeru PESEL, informacja o jego zastrzeżeniu, data zastrzeżenia; informacja o cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL i data tej czynności.

/więcej/