Wnioski ze sprawozdania UODO za 2021 rok – podsumowanie wg redakcji GDPR.pl

Redakcja GDPR.pl: „Podsumowanie nie obejmuje wszystkich omówionych przez nas spraw, a te o których mówiliśmy nie wyczerpują tego co można wyczytać ze sprawozdania, ale mamy nadzieję że będzie ono wystarczającą zachętą do uważnego przestudiowania całego dokumentu”.

/więcej/