WSA: E-mail z informacją o odejściu z pracy może naruszyć RODO

Przełożony rozesłał e-maila o odejściu z pracy jednego z pracowników. Wysłanie tej wiadomości do współpracowników było uzasadnione i nie naruszyło przepisów o ochronie danych osobowych. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy e-mail trafia na adres klienta spółki – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Marek A. (dane zmienione) złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargę na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych przez byłego pracodawcę. Chodziło o sytuację, w której przełożony wysłał wiadomość mailową zawierającą imię i nazwisko pracownika oraz informację o jego rezygnacji z pracy. Konkretnie wskazał, że w związku z odejściem Marka A. z pracy na rzecz własnego pomysłu na życie, prosi o uwzględnienie tej okoliczności w grafiku. Wiadomość trafiła do pracowników spółki i omyłkowo do jednego z klientów. W ocenie Marka A. działanie to miało postawić go w negatywnym świetle. Pracodawca tłumaczył jednak, że wiadomość miała na celu zabezpieczanie ciągłości pracy spółki. Natomiast klient, który dostał maila przez pomyłkę, skasował go na prośbę spółki.

/więcej/