WSA oddalił skargę spółki P4 na decyzję UODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P4 Sp. z o.o. na decyzję Prezesa UODO nakładającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 100 tys. złotych*. Powodem decyzji było niezawiadomienie organu nadzorczego w terminie 24 godzin o wykryciu naruszeń danych osobowych. Spółka w postępowaniu przed organem nadzorczym wyjaśniła, że zawiadomienie o naruszeniach danych osobowych po upływie 24 godzin związane było z nieumyślnymi błędami pracowników kancelarii odpowiedzialnych za wysyłkę korespondencji. Jednak, jak zauważył UODO, błędy pracowników nie mogą uzasadniać opóźnienia zawiadomienia organu nadzorczego. Również WSA przychylił się do tego stanowiska. Według Sądu błędy pracowników spółki nie mogą zostać uznane za okoliczność uzasadniającą opóźnienie dokonania zawiadomienia. Zdaniem Sądu, błędy te świadczą o nieprawidłowym zorganizowaniu procesu powiadamiania organu nadzorczego o naruszeniach danych osobowych.

/więcej/