WSA podzielił argumenty UODO. Rejestracja dźwięku tylko na podstawie prawa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 28 października 2022 r.* oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy złożoną na decyzję UODO nakładającą administracyjną karę pieniężną na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych. Urząd Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie przepisów RODO przez Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych, które polegało na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku (głosu) w zainstalowanym w ośrodku systemie monitoringu. W rezultacie na administratora nałożono karę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. Administrator odwołał się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał za niesporne, że ośrodek przetwarzał dane osobowe osób w nim przebywających w zakresie nagrywania i utrwalaniu dźwięku poprzez stosowany monitoring.

/więcej/