WSA w całości oddalił skargę KSSIP na decyzję UODO

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSIP) nie zastosowała odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które pozwoliłyby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. WSA w wyroku z 26 stycznia 2022 r.* zgodził się z całą argumentacją, jaką przedstawił organ nadzorczy w decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł na KSSIP w związku z naruszeniem ochrony danych.

/więcej/