WSA: Zadania inspektora ochrony danych mogą przesądzać o udostępnieniu informacji o jego zarobkach

Prawo do prywatności nie zawsze będzie blokować udostępnienia informacji o wynagrodzeniu inspektora ochrony danych. Jeśli osoba zajmująca to stanowisko ma rzeczywisty wpływ na kształtowanie spraw publicznych, należy uznać, że pełni funkcję publiczną. Tym samym informacja o wysokości pensji, poza ewentualnymi składnikami wynikającymi ze statusu rodzinnego lub socjalnego, ma związek z pełnieniem tej funkcji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Spółka zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat osoby pełniącej w jednostce funkcję inspektora ochrony danych. Konkretnie chciała się dowiedzieć, w jaki sposób wyłoniono kandydata na to stanowisko, na podstawie jakiej umowy został zatrudniony, jaki ma zakres obowiązków oraz ile zarabia. Prezes ZUS odmówił udostępnienia informacji w zakresie wysokości wynagrodzenia ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej. W uzasadnieniu wydanej decyzji powołał się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej jako: udip). Zaznaczył też, że inspektor ochrony danych nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną, więc nie zachodzi podstawa do wyłączenia ustawowego ograniczenia. Spółka nie zgodziła się z rozstrzygnięciem organu, więc zaskarżyła decyzję.

/więcej/