Wykorzystanie numeru telefonu przez agencję badawczą w celu przeprowadzenia badań opinii nie wymaga zgody podmiotu danych

Islandzki organ nadzorczy (Persónuvernd) w swojej niedawnej decyzji uznał, że administrator nie naruszył przepisów RODO, przechowując numer telefonu osoby, której dane dotyczą, w swojej bazie danych, ponieważ jego prawnie uzasadniony interes w zakresie badań przeważał nad interesem osoby, której dane dotyczą. Sprawa dotyczyła instytutu Galuppa najstarszego instytutu badania opinii na świecie, założony w 1935 roku przez George’a Gallupa. Instytut zajmując się badaniem opinii publicznej w Islandii pozyskuje numery telefonów osób zapraszanych do ankiet ze strony www.ja.is. Jedna z osób, których dane dotyczą, złożyła skargę do organu nadzorczego, twierdząc, że nie wyraziła zgody na przetwarzanie jej danych. Dodatkowo skarżący wykazał, że jego numer telefonu był zastrzeżony, a instytut nie upewnił się, czy wyraził on zgodę na przetwarzanie jego danych. Spółka nie poinformowała zdaniem skarżącego o zarejestrowaniu numeru w jej bazie danych ani w jakich celach przetwarza jego dane.

/więcej/