Wyrok TSUE o statusie IOD i możliwości jego odwołania

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 9 lutego 2023 r. odpowiedział na pytania prejudycjalne Federalnego Sądu Pracy w Niemczech dotyczące Inspektora Ochrony Danych. TSUE przedstawiło swoje stanowisko ws. statusu IOD w organizacji, możliwości jego odwołania oraz ewentualnego konfliktu interesów.

/więcej/