Zagrożenia pracy zdalnej oraz jak się przed nimi zabezpieczyć?

Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie dotyczącym pracy zdalnej niesie ze sobą wiele wyzwań, związanych nie tylko z przygotowaniami w zakresie prawnym i organizacyjnym (zmiany w regulaminach, politykach i procedurach), ale również z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Mimo tego, iż praca zdalna z domów lub podczas podróży służbowych nie jest niczym nowym, to jednak jej obecność w przepisach prawa można uznać za swojego rodzaju wymuszoną nowość. Niestety konieczność uregulowania niektórych elementów życia pracownika podczas pracy zdalnej nie wyniknęła z naturalnej ewolucji w sposobie świadczenia pracy, lecz z rewolucji, jaką przyniosła pandemia oraz zmiany geopolityczne na świecie. (…) Praca zdalna wiąże się z wyjściem z miarę hermetycznego środowiska pracy stacjonarnej do środowiska, będącego pod mniejszą kontrolą pracodawcy. W związku z tym organizacje powinny podejmować działania nakierowane na zabezpieczenie największego potencjalnego źródła wszelkich naruszeń cyberbezpieczeństwa – pracownika i jego urządzeń. Wobec powyższego urządzenia pracowników powinny posiadać aktualne zabezpieczenia, takie jak antywirusy, firewalle, czy aplikacje do szyfrowania.

/więcej/