Zgłoszenie IOD tylko w postaci elektronicznej – UODO ponownie przypomina

Jak podaje UODO w swoim najnowszym newsletterze, zawiadomienie dotyczące IOD lub jego zastępcy może mieć wyłącznie formę elektroniczną. W przeciwnym wypadku jest ono bezskuteczne. W terminie 14 dni od powołania inspektora danych osobowych, podmiot który go wyznaczył ma obowiązek zawiadomić Prezesa UODO. Tryb powiadomienia określa art. 10 ustawy o ochronie danych osobowych Jedynym prawidłowym środkiem powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP przez osobę upoważnioną do reprezentowania administratora.

/więcej/