Zgoda na przechowywanie CV po rekrutacji, kto ma rację?

Przechowywanie danych osobowych kandydatów po zakończonej rekrutacji to zagadnienie, które budzi spór w środowisku prawniczym oraz w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Na jakiej podstawie można przechowywać CV kandydatów?

Stanowisko UODO:
Prezes UODO stoi na stanowisku, że jedyną podstawą przechowywania danych byłych kandydatów jest zgoda. Wedle jego interpretacji, po zakończonej rekrutacji pracodawca powinien natychmiast zniszczyć CV aplikanta. Jedynie udzielona zgoda na przyszłe rekrutacje może pozwalać na wydłużenie okresu retencji. Jednakże problem ze zgodą polega na tym, że w każdej chwili może zostać cofnięta.

/więcej/