Zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracownika

Jedną z planowanych zmian w Kodeksie pracy jest umożliwienie pracodawcom prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Jakie rozwiązania zaproponował Rząd w projekcie ustawy?
Zgodnie z art. 221c § 1 ustawy zmieniającej Kodeks pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Kontrola trzeźwości będzie prowadzona przez pracodawcę na podstawie stosownych reguł opisanych w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub obwieszczeniu: kontrola będzie mogła ograniczać się tylko do grup pracowników, którzy zostały wskazane w regulacjach wewnętrznych pracodawcy.

/więcej/