Związki zawodowe dostaną służbowe adresy mailowe każdego członka załogi

Pracodawca będzie miał trzy dni na przekazanie organizacji związkowej listy służbowych adresów mailowych osób wykonujących u niego pracę zarobkową, by związkowcy mogli poinformować ich o planowanym strajku ostrzegawczym i przeprowadzić referendum w sprawie ogłoszenia strajku. Dziś ta kwestia nie jest uregulowana i zdarza się, że związkowcy mają problemy z dotarciem do pracowników. Firmy obawiają się jednak, że dane będą mogły być wykorzystywane do innych celów, bo w przepisach nie ma obowiązku ich usunięcia. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o sporach zbiorowych pracy (nr UD 408). To druga wersja projektu ustawy przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pierwsza publicznie została zaprezentowana 15 lipca 2022 r. Obecny projekt budzi wątpliwości, o czym w serwisie Prawo.pl już pisaliśmy, i nie satysfakcjonuje ani związków zawodowych, ani pracodawców.

/więcej/