Zwiększa się liczba ataków DDoS w Polsce. Może to utrudnić dostęp do usług

W ostatnim czasie zwiększyła się częstotliwość ataków typu DDoS wymierzonych w instytucje i podmioty krajowe. Może to powodować utrudnienia w dostępie do usług realizowanych za pomocą strony internetowej. Ataki te nie wpływają na poufność danych przetwarzanych przez zaatakowane podmioty. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana – informują specjaliści zespołów CSIRT poziomu krajowego. Ataki typu DDos (ang. Distributed Denial of Service – rozproszona odmowa usługi) to rozproszony atak na systemy komputerowe lub usługę sieciową uniemożliwiający jego poprawne działanie.

/więcej/