5 lat obowiązywania RODO! Sukces czy porażka?

Największy sukces – podniesienie rangi prywatności jako wartości i dobra osobistego

Rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia w 2018 r. wiązało się z niespotykanym wcześniej szumem medialnym i istną paniką wśród przedsiębiorców, co spowodowane było przemawiającymi do wyobraźni karami grożącymi za niedostosowanie do nowych realiów ochrony danych. Tym samym nałożono na przedsiębiorców silny imperatyw, aby w kilka miesięcy nadrobić wieloletnie zaniedbania, a nade wszystko: zmienić mentalność i zacząć traktować prywatność z należytą powagą i dbałością. Analogiczna zmiana zaistniała po drugiej stronie – klientów i konsumentów, pośród których świadomość praw przysługujących w zakresie ochrony danych znacząco wzrosła, co również stanowi silną motywację dla rynku – do podnoszenia standardów ochrony i dbałość o jakość komunikacji z interesariuszami. Groźba „zgłoszenia sprawy do UODO” jest wprawdzie okazjonalnie nadużywana jako narzędzie „szantażu” ze strony konsumenta, jednak zasadniczo zmiany należy ocenić pozytywnie.

/więcej/