RODO bez tajemnic

Szanowni Państwo,

Oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z ochroną danych osobowych oraz ich przetwarzaniem w organizacji.

Świadczymy m.in.:

  • usługi doradcze,
  • usługi szkoleniowe,
  • usługi z zakresu czynności audytowych dot. ochrony danych osobowych w organizacji w tym wdrożenia systemu bezpieczeństwa danych osobowych zgodnego z wymogami stawianymi przez obowiązujące, ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”.

 

Ze swej strony oferujemy również możliwość pełnienia w Państwa imieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Służymy wiedzą i doświadczeniem naszego zespołu. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO) ciążą na Państwu, jako Administratorze Danych Osobowych, określone obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

Pracujemy z ludźmi i szczegółowo badamy rzeczywiste uwarunkowania i potrzeby wynikające ze specyfiki realizowanych przez nich zadań. Rozpoznajemy problemy i opracowujemy rozwiązania. Przygotowujemy przemyślane i funkcjonalne procedury.

Ponadto pozostajemy w ciągłym kontakcie z naszymi klientami i na bieżąco analizujemy środki ochrony danych osobowych w celu zapewnienia wymaganego przez prawo poziomu bezpieczeństwa informacji przy jednoczesnym zachowaniu możliwie jak najwyższej swobody i płynności w zakresie codziennego funkcjonowania firmy.

Nasz zespół to eksperci, którzy przynależą do ogólnopolskiej organizacji tj. Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI), która jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie ochrony danych osobowych. Stowarzyszenie współpracuje z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, czynnie uczestniczy w legislacji prawa ochrony danych osobowych w Polsce, dzięki czemu członkowie organizacji mają bezpośredni dostęp do aktualnych informacji w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Ograniczamy ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej i finansowej w związku z niewłaściwą ochroną danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, naruszenie wymagań zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych może być zagrożone karami w postaci grzywien administracyjnych nakładanych w drodze decyzji przez organ nadzorczy. Należy zaznaczyć, że niezależnie od odpowiedzialności administracyjnej, naruszenie wymagań określonych ustawą może podlegać również określonej w ustawie odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

Każdą instytucję, każdy podmiot traktujemy indywidualnie, ze względu na istniejące różnice w działalności każdego z nich. Po uzyskaniu podstawowych informacji o podmiocie, jesteśmy gotowi przygotować spersonalizowaną ofertę cenową na zakres usług. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji – KONTAKT

Jeśli wiesz, że potrzebujesz Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Firmie, oczekujesz przeprowadzenia audytu pod kątem RODO, wyciągnięcia wniosków i wdrożenia Firmowej Polityki Ochrony Danych Osobowych…

 

To nie czekaj dłużej, tylko zadzwoń od razu:

+48 504 986 867

+ 48 507 497 315

To nie czekaj dłużej, tylko zadzwoń od razu:

dotknij by zadzwonić:
+48 504 986 867
dotknij by zadzwonić:
+48 507 497 315