PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Każdą instytucję, każdy podmiot traktujemy indywidualnie, ze względu na istniejące różnice w działalności każdego z nich. Pracujemy z ludźmi i szczegółowo badamy rzeczywiste uwarunkowania i potrzeby wynikające ze specyfiki realizowanych przez nich zadań. Rozpoznajemy problemy i opracowujemy rozwiązania. Przygotowujemy przemyślane i funkcjonalne procedury. Przygotowana dokumentacja dot. ochrony danych osobowych ma charakter spersonalizowany i obejmuje m.in. takie dokumenty jak:

 • Polityka ochrony danych osobowych;
 • Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi;
 • Procedura ciągłości działania;
 • Procedura zarządzania incydentami oraz naruszeniami systemu ochrony danych osobowych;
 • Procedura oceny naruszeń systemu ochrony danych osobowych;
 • Procedura realizacji praw osób, których dane są przetwarzane;
 • Procedura oceny ryzyka dla praw i wolności osób, których dane są przetwarzane przez jednostkę;
 • Analiza ryzyka;
 • Ocena i wykaz zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych i informatycznych stosowanych w jednostce;
 • Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe wraz z oświadczeniami dot. zachowania poufności;
 • Wzór umowy powierzenia oraz ewidencja umów powierzenia;
 • Rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestr naruszeń systemu ochrony danych osobowych;
 • Wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych;
 • Wymagane klauzule informacyjne oraz klauzule zgody;
 • Inne dokumenty gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych, tym samym spełniających wymogi związane z implementacją przepisów unijnych /RODO/ w naszym kraju.