USŁUGI DORADCZE I WSPARCIE MERYTORYCZNE DOT. SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Służymy wiedzą i doświadczeniem naszego zespołu. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO). Pozostajemy w ciągłym kontakcie z naszymi klientami i na bieżąco analizujemy środki ochrony danych osobowych w celu zapewnienia wymaganego przez prawo poziomu bezpieczeństwa informacji przy jednoczesnym zachowaniu możliwie jak najwyższej swobody i płynności w zakresie codziennego funkcjonowania firmy. Ograniczamy ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej i finansowej w związku z niewłaściwą ochroną danych.