Akt o usługach cyfrowych. Wyniki konsultacji w Polsce

Na początku stycznia br. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło konsultacje ws. założeń wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act – DSA). Teraz poznaliśmy wyniki rozmów z branżą, a na tej podstawie resort przygotuje projekt. Szczegółowo o założeniach do projektu ustawy wdrażającego Akt o usługach cyfrowych) pisaliśmy już na łamach CyberDefence24.pl w tym tekście. Chodzi między innymi o wyznaczenie organu, który będzie pełnić funkcję koordynatora ds. usług cyfrowych (regulatora odpowiadającego za przestrzeganie przepisów w Polsce). Jak pisaliśmy, nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (oraz niektórych innych ustaw) ma w związku z tym obejmować wskazanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako organu pełniącego funkcję koordynatora do spraw usług cyfrowych w Polsce; opracowanie procedur krajowych (certyfikacja, przyznawanie statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego i zweryfikowanego badacza); przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli czy opracowania katalogu kar pieniężnych.

/więcej/