Bank nie przejrzy mediów społecznościowych kredytobiorcy przed udzieleniem pożyczki

Nowelizacja unijnej dyrektywy o kredytach konsumenckich, która została zatwierdzona we wrześniu przez Parlament Europejski, ma wzmocnić ochronę kredytobiorców, ujednolicić przepisy we wszystkich państwach członkowskich i nałożyć na banki obowiązek kierowania się obiektywnymi kryteriami ekonomicznymi przy decydowaniu o udzieleniu kredytu. Teraz Polska będzie musiała dostosować krajowe przepisy do nowej regulacji. Jak wskazywał unijny prawodawca, aktualizacja i zmiana przepisów dotyczących kredytów konsumenckich stała się konieczna przede wszystkim ze względu na fakt, że z powodu narastającego w całej Europie kryzysu coraz więcej osób decyduje się na zaciąganie drobnych pożyczek. Ze względu na cyfryzację, dostęp do tego typu produktów jest coraz prostszy – na ogół konsument nie musi już nawet udawać się do placówki bankowej.

/więcej/