Cała władza w ręce UODO. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), działa

W 2022 r. w Europie rozwiązał się worek z karami za naruszenia ochrony danych. Konstytucja dla ochrony danych, czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), działa.
Tylko za ubiegły rok sumaryczna wysokość wszystkich nałożonych kar przekroczyła 2 mld euro, z czego 1,3 mld w Irlandii. Polska pod tym względem znajduje się w środku rankingu z ponad 3,3 mln euro nałożonych grzywien. W całej Unii Europejskiej liczba zgłoszeń naruszenia ochrony danych przekroczyła 100 tys. W Polsce – 13 tys.

/więcej/