Centralny rejestr pomógł wyborcom, ale wydłużył wybory

Uruchomienie Centralnego Rejestru Wyborców spowodowało, że głosujący mogli łatwej zmienić obwód głosowania, nawet na trzy dni przed terminem wyborów. Niektóre komisje w miastach zostały więc zaskoczone frekwencją. Miały za małe lokale i obsadę kadrową, brakowało kart do głosowania. Samorządowcy wskazują, że PKW, skupiając się wsiach, nie przewidziała poważnych problemów w miastach i aglomeracjach.

/więcej/