CERT Polska stworzył nowe narzędzie. Artemis sprawdza poziom zabezpieczeń stron internetowych

CERT Polska, działający w strukturach NASK, od stycznia uruchomił nowe narzędzie – Artemis – sprawdzające poziom zabezpieczeń stron internetowych. Za jego pomocą zespoł specjalistów bada czy dana domena posiada podatności, zgłaszając potem błędy do administratora systemu. W ten sposób przeskanowano już ponad 2 tys. stron gmin i powiatów. Zespół CERT Polska działa na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i w ramach swoich obowiązków odpowiada m.in. za monitorowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących podejrzenia wystąpienia incydentu na poziomie krajowym czy prowadzi analizy złośliwego oprogramowania i podatności.

/więcej/