Co oznacza alert CRP? Charlie i inne stopnie alarmowe w cyberprzestrzeni

Stopień alarmowy CRP to ostrzeżenie wprowadzane podczas zagrożenia lub podejrzenia wystąpienia ataku o charakterze terrorystycznym. Dotyczy systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz organów administracji publicznej. Stopnie alarmowe CRP wprowadza się, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

/więcej/