Co z transferem danych Wielka Brytania-USA?

12 października 2023 r. w życie wchodzi porozumienie „Most Danych” (Data Bridge) zawarte pomiędzy Wielką Brytanią, a Stanami Zjednoczonymi, które pozwoli na transfer danych z UK do USA.

/więcej/