Collegium Humanum zgłosiło naruszenie ochrony danych osobowych Prezesowi UODO

Do UODO pierwszego marca 2024 r. wpłynęło zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych przesłane przez Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie. Naruszenie polegało na opublikowaniu w sieci Internet (Facebook) wykazu 56 absolwentów ww. uczelni. Tożsamość autora/ów ww. publikacji nie jest na obecną chwilę znana.

/więcej/