Cztery lata z RODO – firmy wciąż uczą się ochrony danych

Mijają cztery lata od wprowadzenia unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Ciągle jednak ich stosowanie przysparza problemów. Dla wielu firm przepisy są zbyt skomplikowane i niejasne. Wiele z nich nie dba też wystarczająco o bezpieczeństwo danych, mimo że grożą im i coraz częściej wymierzane są bardzo wysokie kary. Sporym wyzwaniem był też okres pandemii. Z podsumowania rocznego Urzędu Ochrony Danych Osobowych  za 2020 wynika, że w roku 2020 do urzędu wpłynęły w sumie 6442 skargi. Postępowania zakończono w 6692 sprawach, z czego 1401 zakończono wydaniem decyzji administracyjnej.  W 2020 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych dokonał analizy 7507 (o ponad tysiąc więcej niż w poprzednim roku) zgłoszeń naruszeń  m.in. pod kątem wystąpienia wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. UODO wskazuje też na zwiększoną świadomość wymogów po stronie administratorów.

/więcej/