Czy UOKiK może stwierdzić naruszenie przepisów RODO?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 4 lipca 2023 r. wskazał, iż krajowy organ ochrony konkurencji, w ramach badania pozycji dominującej, może stwierdzić naruszenie RODO. Czy oznacza to, że UOKiK będzie mógł nakładać kary na przedsiębiorców za naruszenie tych przepisów?

/więcej/