Czy w Chinach istnieje ochrona danych osobowych?

Chiny, jak każde państwo, którego gospodarka i społeczeństwo aspirują do osiągnięcia jak najwyższego poziomu nowoczesności, posiadają swój własny system zapewniający ochronę danych osobowych pod względem prawnym. Jest to niezbędne w dobie coraz bardziej cyfrowej ekonomii i Kraj Środka nie jest tu żadnym wyjątkiem. W przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych w wielu innych państwach, Chiny zdecydowały się na przyjęcie w zastosowanym modelu ochrony danych osobowych, systemu o rozproszonym charakterze. Oznacza to, że służące temu rozwiązania prawne są zawarte w kilku równorzędnych aktach prawnych.

/więcej/